JO WhatsApp Contact Button

ارقام نهال غیر مثمر

نهال نایو

نام عمومی

Naio, Bastard Sandalwood

نام علمی

Myoporum sandwicense

نام فارسی

نایو

نام تیره

Myopraceae

این درخت انتخابی خوب برای باغهایی با شرایط نامساعد است. مقاومت: این گونه مقاوم به گرما، خشکی، نمک و باد می­باشد. تاج قطور آن تا ارتفاع 9 متر رشد می­کند. خاک: در اغلب خاک­ها، اگر چه تا  حدی کند، که دارای زهکشی مناسب باشند رشدی خوبی دارد. میزانی از هرس برای بهبود شکل درخت مورد پسند است. نایو یک درخت بومی مکان­های خشک و مرطوب در جزایر هاوایی می­باشد. بعنوان گیاه باد شکن، گیاپرده و در طی زمان سایه­­­­­­­­­­­­­­ی روشنش ارزشمند است. چوب آن معطر بوده، تا حدی شبیه به چوب صندل (Santalum spicatum) می­باشد و در یک زمان جایگزین آن شده بود. هاوایی­ها بطور سنتی از چوب سخت آن برای بنا کردن ساختمان خانه استفاده می­کردند. تنوع در اندازه و شکل برگ آن وجود داشته و نوعی از خوابیده آن به عنوان گیاه پوششی ( Ground Cover Plant) مورد استفاده قرار می­گیرد.