JO WhatsApp Contact Button

ارقام نهال غیر مثمر

درخت اسکاتلندی

نام علمی

New Caledonia tree, pokosola (P)

نام علمی

Oshrosia elliptica

نام فارسی

 

نام تیره

apocynaceae

درخت اسکاتلندی یک درخت کوچک با رشد کند می باشد که به ارتفاع 5/7 متر می رسد. این گونه متعلق به مناطق * گرمسیر استرالیا و نیوزلند است. برگ های سبز تیره همراه با میوه های قرمز روشن آن در کانون توجه قرار می گیرد. خاک و نیاز نوری: این درخت خاکی غنی، با زهکشی مناسب و مرطوب را دوست دارد و در مکان های دارای آفتاب و آفتاب سایه و در باغ های ساحلی و خشکی می روید. در هاوایی از بذور آن به عنوان زیورآلات محلی استفاده می شود. ممکن است بعنوان گیاه تک نما، پرچین و باد شکن استفاده شود. برخی از منابع به وجود شیره زهرابه ای در آن اشاره کرده اند که می بایست در هنگام کشت و کار احتیاط را رعایت کرد.