JO WhatsApp Contact Button

ارقام نهال غیر مثمر

نهال کوآجیلوته

نام علمی

Cuajilote, guachilote (T)

نام علمی

Parmentiera aculeaata

نام فارسی

کوآجیلوته

نام تیره

Bignoniaceae

 

درختی کوچک از * منطقه گرمسیر مکزیک و جنوب گواتمالا می باشد، نسبتاً رشد کمی داشته و تا 9 متر یا کمی بیشتر ارتفاع می گیرد. مستقیماً گل هایی به رنگ سبز و بنفش بر روی تنه و شاخه های بزرگ می رویاند. این گل ها به میوه هایی شیرین، زرد رنگ که به مصرف تازه خوری یا پخت می رسد، تبدیل می شود. مقاومت: این درخت گرما، باد و خشکی متوسط را تحمل می کند. پوسته تنه خشن آن برای پرورش دارزیان (گیاهان دارزی) مناسب است. در زمان برداشت میوه یا هرس باید مراقب خارهای انتهای برگ بود. بعنوان گیاه تک نما و مهم در فضای سبز مطرح است.