JO WhatsApp Contact Button

ارقام نهال غیر مثمر

نهال انگور فرنگی تاهیتی

نام علمی

Otaheite gooseberry

نام علمی

Phyllanthus acidus

نام فارسی

انگور فرنگی تاهیتی

نام تیره

euphorbiaceae

انگور فرنگی تاهیتی بیشتر به خاطر محصول زیاد آن، میوه های کوچک، گرد و اسیدی است که مورد کشت و کار قرار می گیرد. احتمالاً بومی * ماداگاسکار است و به ارتفاع نهایی 9 متر می رسد. گل ها متمایل به رنگ قرمز بوده اما چشم گیر نیستند. خاک و نیاز نوری: هر گونه خاک شکننده و با زهکشی مناسب همراه با آب منظم، اما نه سنگین، سبب رشد بهینه آن می شود. همچنین بهترین رشد را در آفتاب کامل دارد. میوه های آن به مصرف پخت و پز می رسد و در هندوستان از خواص دارویی آن استفاده می شود. علاوه بر میوه های خوراکی آنف سایه ی روشن و تک نما بافتش در جایی که تاجش با برگ های کوچک همچون زرورقی در کنار سایر گونه ها با برگ های بزرگ و رنگ سبز تیره به نمایش در می آید.