JO WhatsApp Contact Button

ارقام نهال غیر مثمر

درخت مهتابی

نام علمی

Moonlight tree, lettuce tree

نام علمی

Pisonia grandis cv Alba

نام فارسی

درخت مهتابی

نام تیره

nyctaginaceae

این درخت همیشه سبز و کوچک از * مالزی به ارتفاع 6 متر می رسد. بیشتر به دلیل وجود برگ هایی درشت، به شدت زینتی و نیمه گوشتی آن کشت می شود که دارای رنگ سبز – زرد روشن بوده و چشم نواز می باشند. خاک: درخت مهتابی نیازمند خاکی خوب با زهکش مناسب و آبیاری منظم است. مهم است که از آن در مقابل بادهای سنگین محافظت گردد. مقاومت: نسبت به شوری و خشکی مقاومت متوسطی دارد و بهترین رشد را در جایی داشته که در معرض خشک شدن نباشد. گونه ای متوسط الرشد است. می توان بعنوان گونه تک نما با رنگ روشن در میان گیاهان تیره تر و با بافت کوچک یا در مقابل دیوارهای سنگی تیره کاشت. در شب همراه با نورپردازی، تماشایی است.