JO WhatsApp Contact Button

ارقام نهال غیر مثمر

نهال میخک زینتی هوآوا

نام علمی

hoawa

نام علمی

Pittosporum confertiflorum

نام فارسی

میخک زینتی هوآوا

نام تیره

pittosporaceae

میخک زینتی هوآوا درختی بومی هاوایی که به ارتفاع 5/7 متر می رسد. این گونه در ارتفاعات کم رشد میکند. در طبیعت در جنگل های خشک یا مرطوب در نقاطی با آفتاب کامل و سایه روشن یافت می شود. خاک: گلدهی و رشد خوب نیازمند آبیاری متوسط و زهکش مناسب است. گل ها سفید تا کرمی رنگ بوده و در شب هامعطر هستند. درختی کوچک و سایه دار است و می تواند بعنوان گیاپرده بکار رود. باید آن را در جایی کشت کرد که گل های آن در معرض دید باشند. مقاومت: تا حدی رشد کند دارد و نسبتاً به باد مقاوم بوده اما تحملی به شوری ندارد. دارای دو گونه مشابه نیز می باشد که در ادامه تشریح شده است. این دو گونه دارای تفاوت های مهمی از نظر گیاهشناسی بوده اما تا به حال تفاوت های کمی از نظر کاربرد در فضای سبز برای آن ها ذکر شده است. ممکن است در واکنش به شرایط محیطی باغ دارای تفاوت باشند.