JO WhatsApp Contact Button

ارقام نهال غیر مثمر

نهال میخک زینتی وایانایی

نام علمی

Waianae range cheesewood

نام علمی

Pittasporum flocculosum

نام فارسی

میخک زینتی وایانایی

نام تیره

pittosporaceae

میخک زینتی و ایانایی این گونه کمیاب، درختی اندمیک * هاوایی است که در ارتفاعات نسبتاً پایین در مکان های نیمه خشک و یا مرطوب یافت می شود. خاک و نیاز نوری: به راحتی در باغی که دارای خاکی با زهکش خوب، آفتاب کامل و آبیاری منظم رشد می کند. درختی متوسط الرشد است که به ارتفاع 9 متر می رسد. گل ها سفید است که به رنگ کرمی تبدیل می شوند. این گل ها معطر بوده و ممکن است در بعد از ظهر بیشتر مورد پسند قرار گیرد. مقاومت: کاملاً به باد مقاوم است و به نیمه خشک نیز مقاومت داشته اما تحملی در برابر شوری ندارد.