JO WhatsApp Contact Button

ارقام نهال غیر مثمر

نهال میخک زینتی کونا

نام علمی

Kona cheesewood

نام علمی

Pittosporum hosmeri

نام فارسی

میخک زینتی کونا

نام تیره

pittosporaceae

میخک زینتی کونا اندمیک * هاوایی است و به ارتفاع 9 متر می رسد و حامل تاجی با برگ های متراکم می باشد. گل ها سفید هستند و در شب به شدت معطرند. نیاز نوری : باید آن را در آفتاب کامل یا سایه روشن قرار داد. گونه ای متوسط الرشد که گسترش آن در همه نوع خاک با زهکش مناسب خواهد بود (خاک). مقاومت: این درخت باد اندک را تحمل می کند اما به خشکی و افشانه نمک مقاومت ندارد. بومیان هاوایی از میوه آن بعنوان دارو استفاده می کنند. باید در جایی کشت گردد که عطر آن به مشام برسد. درختای سایه دار، بلند و باریک می باشد که از آن بعنوان پرچین و گیاپرده نیز استفاده می شود.