JO WhatsApp Contact Button

ارقام نهال غیر مثمر

تویا، سرو طبری

نام علمی

Oriental arbor vitae

نام علمی

Phatycladus orientalis

نام فارسی

تویا، سرو طبری

نام تیره

cupressaceae

*چین و کره خانه این درخت همیشه سبز می باشد که در اندازه، رنگ برگساره و شکل دارای تنوع می باشد. فرمی که از آن بطور گسترده در هاوایی استفاده می شود تا حدی دارای رشد کم است و به ارتفاع 9 متر می رسدو مقاومت: تویا مقاوم به باد است و با کمی محافظت، می توان آن را در باغ ساحلی مورد کشت قرار داد. خاک و نیاز فوری: باید مکانی با خاک لومی با زهکش مناسب و آفتاب کامل برای آن فراهم کرد. ممکن است به عنوان بادشکن، گیاپرده و یا تک نما، در جایی که فرم کله قندی (مخروطی) آن کانون توجه در فضای سبز است، استفاده گردد. نمونه های مسن این گونه ممکن است با هرس به درختانی کوچک و سایه دار تربیت شوند.