ارقام نهال غیر مثمر

نهال پلومریا پورتوریکوئی

نام عمومی

Puerto rican frangipani (P).(S)

نام علمی

Plumeria pudica

نام فارسی

پلومریا پورتوریکوئی

نام تیره

Apocynaceae  

درختی همیشه سبز از *حوزه کارائیب و ونزوئلا می‌باشد. این پلومریا تا 6 متر ارتفاع می‌گیرد. حامل شاخساره‌ای است، تمایل به ایجاد تراکم دارد. هرس برای آن توصیه شده است که تاج را تنگ کرده تا در مقابل بادهای قوی محافظت گردد و یا در یک مکان حفاظت شده کشت شود. خاک و نیاز نوری: آفتاب کامل و زهکش مناسب را دوست دارد. مقاومت: مقاومت متوسطی به شوری و تحمل خوبی به خشکی پس از استقرار دارد. گل‌های سفید آن فاقد بو و بطور فراوان در طی ماه‌های گرم ظاهر می‌شوند. گونه‌ای مناسب برای تک نما گل، پشت زمینه برای سایر گونه‌ای گیاهی کوچکتر و یا ممکن است بعنوان گیاپرده و یا یک درخت سایه‌دار در فضای محدود می‌باشد.