JO WhatsApp Contact Button

ارقام نهال غیر مثمر

نهال گل سوزنی

نام عمومی

Needle flower tree

نام علمی

Posoqueria latifolia

نام فارسی

گل سوزنی

نام تیره

Rubiaceae 

گل سوزنی درختی کوچک از *مکزیک، پرو و بخش آمازونی برزیل می‌باشد. به ارتفاع 9 متر می‌رسد. گونه‌ای متوسط الرشد است. اسم علمی آن از خوشه‌های فراوان و گل‌های لوله‌یی، معطر و سفید رنگی است که در اغلب سال دیده می‌شوند اما بیشترین میزان آن در بهار است. عادت شاخه‌دهی آن به درخت حالتی عمودی با تاجی باریک داده است. که برای فضاهای کوچک ایده‌آل بوده جایی که می‌توان از آن به عنوان تک نما یا گیاپرده استفاده نمود. هرس برای بالا بردن ارتفاع تاج جهت ایجاد درخت سایه‌دار اهمیت دارد. باید در جایی کشت رود که عطر و زیبایی گل‌ها به راحتی محسوس باشند. خاک و نیاز نوری: باید دارایخاکی غنی، با زهکش مناسب و مرطوب در مکانی آفتاب گیر و یا سایه روشن باشد. بهترین گذران عمر خود را در شرایطی که از بادهای زیاد در امان باشد سپری خواهد کرد. مقاومت: نسبت به نمک مقاومت کمی دارد.