JO WhatsApp Contact Button

ارقام نهال غیر مثمر

نهال آلاهی

نام عمومی

Alahe e

نام علمی

Psydrax odorata

نام فارسی

آلاهی

نام تیره

rubiaceae

درخی بومی *هاوایی است که حامل خوشه‌هایی از گل‌های معطر می‌باشد و در طی سال به تناوب می‌رویند. این درخت نسبتاً رشد کندی داشته و در نهایت ارتفاع 9 متر می‌رسد. دارای برگساره‌ای به رنگ سبز تیره و براق است. مقاومت: به خشکی، باد و تا حدی شوری مقاوم است. انتخابی خوب برای فضای سبز در نقاط مشکل‌دار می‌باشد. خاک در اغلب خاک‌ها با زهکش مناسبرشد خواهد داشت. سرعت رشد آن با کوددهی و آبیاری منظم افزایش می‌یابد. هرس اندک به بهبود فرم درخت کمک می‌کند. در قدیم، بومیان هاوایی از چوب خیلی سخت آن در ساخت ابزار حفاری استفاده می‌کردند. گل‌ها و شاخساره‌های آن برای گل آرایان ارزشمند است. بعنوان تک نمای برگ نرم مورد استفاده قرار می‌گیرد، یا منبعی برای تولید دسته گل یا گیاپرده، پرچین و بادشکن می‌باشد.