JO WhatsApp Contact Button

ارقام نهال غیر مثمر

نهال پتروکارپوس مکزیکی

نام عمومی

Mexican pterocarpus (NP)

نام علمی

Pterocarpus rohrii

نام فارسی

پتروکارپوس مکزیکی

نام تیره

Fabaceae

این‌گونه بطور شگفت آوری دارای تنوع بالا می‌باشد. زیست‌گاه آن از *مناطق خشک جنوبی مکزیک گرفته تا آمریکای مرکزی، برزیل، پرو و بولیوی در هر دو نواحی با بارش سنگین و کم می‌باشد. ارتفاع آن بین 6 تا 5/27 متر می‌رسد. گونه محلی آن در هاوایی بسیار کم رشد است و پس از چندین سال به ارتفاع 6 متر نیز نمی‌رسد. در بهار گل‌هایی به رنگ زرد طلایی و به تعداد زیاد می‌رویاند. مقاومت: درختی مقاوم به باد و خشکی است اما به نمک مقاومتی ندارد. خاک و نیاز نوری: باید آن را در آفتاب کامل و در خاکی با زهکش مناسب کشت کرد. گونه‌ای است که سایه‌یی کوچک خیابانی و خیلی خوب را ایجاد می‌کند که دارای تک نما رنگی قوی نیز است.