JO WhatsApp Contact Button

ارقام نهال غیر مثمر

نهال سماق پوست تلخ

نام عمومی

Amargo bark

نام علمی

Quassia amara

نام فارسی

سماق پوست تلخ

نام تیره

simaroubaceae

این درخت به ارتفاع 6 متر می رسد. سماق پوست تلخ همیشه سبز و رنگارنگ از *مناطق گرمسیر آمریکای جنوبی است و حامل گل هایی به رنگ قرمز روشن و برگ هایی جذاب، بزرگ، و به رنگ سبز، تیره است که دارای رگه بندی قرمز می باشد. خاک: گیاهی کم رشد است و نیازمند به خاکی مرطوب، باز و خوب است و میبایست در مکانی که میزان کمی سایه دارد کشت شود. مقاومت: مقاومتی به گرما، خشکی و یا شوری ندارد. بهتر است در مکان هایی کوچک که برگهای غیر معمول و رنگین آن در معرض دید باشند کشت شود. گونه ای خوبی برای درگاه و یا تک نمای رنگی عمومی می باشد. در زیست بوم خود دارای کاربردهای دارویی فراوان است.