JO WhatsApp Contact Button

ارقام نهال غیر مثمر

نهال مسکین قرمز

نام عمومی

Red saraca (N)

نام علمی

Saraca declinata

نام فارسی

مسکین قرمز

نام تیره

fabaceae

مسکین قرمز حامل خوشه هایی از گل های نارنجی – قرمز در زمستان تا بهر و بطور دوره ای در سرتاسر ماه های گرم می باشد. این درخت از جاوه و سوماترا (اندونزی) به ارتفاع 9 متر می رسد. با این وجود برخی از محققین ارتفاع بیشتری نیز برای آن در نظر گرفته اند. برگساره جدید آن آویزان، به رنگ ارغوانی مایل به سفید که به رنگ سبز درآمده و در طی بلوغ حالت افراشته می یابد. خاک و نیاز نوری: می بایست آن را در آفتاب کامل کشت کرد و باید خاک خوب و مکان در مقابل باد حفاظت شده باشد. برای کسب بهترین نتایج نیازمند آبیاری منظم است و یک گونه متوسط الرشد است. درخت سایه دار کوچک و زیبا است و دارای تک نما رنگی فاخر در فضای سبز است. S. diversifolia که تصویر آن نیز آمده است در تمامی جوانب شبیه به همین گونه است اما گلهایی به رنگ زرد – نارنجی تولید می کند. گونه نزدیک دیگر به آن که تصویر آن موجود نیست S. palembanica می باشد که بومی مناطق گرمسیری جنگل ای بارانی در انتهای شرقی جزایر سوماترا می باشد. دارای خوشه گلهایی بزرگ به رنگ زرد طلایی – نارنجی با مرکز قرمز رنگ می باشد. نیازهای آن همچون گونه S. declinata می باشد و همه آنها در تک نمای رنگ در هر باغی زیبا هستند.