JO WhatsApp Contact Button

ارقام نهال غیر مثمر

نیمرو

نام عمومی

Scrambled eggs, kolomona (N),(P)

نام علمی

Senna surratensis

نام فارسی

نیمرو

نام تیره

fabaceae

نیمرو درختی همیشه سبز از قسمت های *گرمسیر آسیا، استرالیا، و جزایر پلنیزی می باشد. این گونه به ارتفاع 6 متر می رسد. حامل توده هایی از گل های زرد روشن در سرتاسر سال می باشد. ممکن است در تاج گل به کار رود. مقاومت: به شدت مقاوم به خشکی، باد و تقریباً مقاوم به افشانه نمک است. خاک: در هر نوع خاکی با زهکش مناسب رشد می کند. نیاز نوری: برای بهترین عملکرد بهتر است در آفتاب کامل کشت گردد. بعنوان درخت کوچک سایه دار، گیاپرده، یا پرچین و یا به عنوان تک نمای رنگی روشن استفاده می شود. گزینه ای مناسب برای خشک منظری است