ارقام نهال غیر مثمر

نهال کالیاندرا صورتی

نام عمومی

 

نام فارسی

Pink Calliandra Surinamese Stickpea (N)

نام علمی

 

نام تیره

Calliandra surinamensis

کالیاندرا صورتی

Fabaceae

کالیاندرا صورتی همانطور که اسم آن مشخص می کندف این گونه از شمال آمریکای جنوبی منشا گرفته است. به ارتفاع 6 متر می رسد و تحت شرایط مساعد می تواند به راحتی به درختی کوچک و ظریف تبدیل گردد. گل های آن صورتی و سفید است و شبیه به ابر پودر آرایشی است. برگساره آن داری بافت نرم است. پوسته تنه چوب پنبه ای است و مکانی خوب برای پرورش دارزیان همچون سرخس های کوچک، ارکیده، و بروملیادها است. در خاک خوب و با زهکش مناسب به همراه آبیاری فراوان رشد خوبی دارد. تک نمای رنگی ظریف می باشد.