ارقام نهال غیر مثمر

نهال محبوبه شب

نام عمومی

نام فارسی

Night Cestrum (T)

نام علمی

نام تیره

Cestrum nocturnum

محبوبه شب

Solanaceae

محبوبه شب نسبتا رشد سریع دارد و به ارتفاع 65/3 متر می رسد، این گیاه دارای گل هایی است که در شب به شدت معطر هستند. نیازمند هرس برای زسیدن به شکل یک درخت است. خاک: خاکی با زهکش خوب ، غنی با آبیاری منظم را می پسندد. بهتر است آن را در خلاف جهت باد کشت کرد تا عطر آن به ایوان برسد. این درخت بومی جزایر حوزه کارائیب، مکزیک و هندوراس است. مقاومت: به خشکی، گرما و شوری مقاوم است.