ارقام نهال غیر مثمر

نهال گل کودک

نام عمومی

نام فارسی

Pascuita Flor Nino

نام علمی

نام تیره

Euphorbia Leucocephala

گل کودک

Euphorbiaceac

این درختچه بلند از مناطق مرطوب و سرد آمریکایی مرکزی است که در اواخر پاییز تولید توده هایی از برگواره های سفید می کند و غالبا تا کریسمس (دی ماه) در نیم کره شمالی باقی می مانند. گل کودک به سرعت به درختی کوجک به ارتفاع 6 متر تبدیل می شود. خاک و نیاز نوری: در هر نوع خاکی رشد می کند و بهترین گذران را در آفتاب کامل و در زمانی که ابیاری و کوددهی منظم داشته باشد خواهد داشت. گونه ای با رشد متوسط است. مقاومت: تحمل نسبتا خوبی به باد داشته اما به گرما، خشکی یا شوری تحملی ندارد. باغداران دارای پوست حساس می بایست از شیره سفید سوزش آور آن اجتناب کنند.