ارقام نهال غیر مثمر

نهال کیالک ژاپنی

نام عمومی

Yeddo Hawthorn

نام علمی

Rhaphiolepis umbehhata var. integerrima

نام فارسی

کیالک ژاپنی

نام تیره

Rosaceae

کیالک ژاپنی درختچه ای همیشه سبز * ژاپنی، این گونه تحت شرایط باغی مناسب به بیش از 3 متر می رسد و به آسانی به شکل درختی کوچک قابل هرس است. مقاومت: مقاومت  خوبی به شوری، باد و خشکی دارد. میوه های ارغوانی – سیاه در پی گل ها سفید ظاهر رشد می کنند، که در زمستان دیده می شوند. خاک و نیاز نوری: باید آنرا در یک خاکی با زهکش مناسب و آفتاب کامل برای بهترین نتایج کشت کرد، اگر چه سایه روشن را نیز تحمل می کند. همچنین مورد استفاده آن به عنوان گیاپرده، پرچین و بادشکن نیز وجود دارد.