ارقام نهال غیر مثمر

نهال روندیلیتیا

نام عمومی

 

نام فارسی

Rondeletia

نام علمی

 

نام تیره

Rondeletia oderata

روندیلیتیا

Rubiaceae

با وجود اینکه روندیلیتیا در دسته بندی ارتفاع تا 8/1 متر قرار داده میشود ، تحت شرایط ایده ال باغبانی ممکن است تا 3 متر نیز ارتفاع بگیرد . به آسانی به شکل یک درخت کوچک ، با هرس ، در می آید.بومی کوبا و پاناما می باشد،در بیشتر ایام سال گل دارد.مقاومت:باد را تحمل کرده و خشکی را پس از استقرار تا حدی تاب می آورد، اما به شوری مقاوم نیست. خاک و نیاز نوری: باید ان را در افتاب کامل و خاکی با زهکش مناسب کشت نمود. این درختچه بعنوان یک تک نمای رنگی فوق العاده و یا بعنوان درختی کوچک مرزبند یک پیاده رو یا در مقابل یک تیره ی استفاده کرد. همچنین از آن برای ایجاد یک پرچین یا گیاپرده رنگی استفاده می کنند. با وجود اسمش، گل های آن معطر نیستند.