JO WhatsApp Contact Button

ارقام نهال غیر مثمر

نهال کرنوکارپوس بید درختی

نام عمومی

 

نام فارسی

Buttonwood

نام علمی

 

نام تیره

Conocarpus erectus

کرنوکارپوس بید درختی

 

Comberataceae

 

کونوکارپوس گیاهی است همیشه سبز که معمولا به صورت درختچه ای تا ارتفاع 10 متر دبده می شود البته گاهی اوقات به صورت درختی تا ارتفاع 20 متر رشد می کند. مقاومت: به علت سازگاری با هوای گرم و خشک ، خاک خشک ، شرایط ضعیف تهویه خاک ، زهکشی بد الودگی هوا شرایط شهری  نیز خاک های متراکم  در فضای سبز منطقه گرمسیری اهمیت زیادی یافته است. دارای رشد سیار سریع بوده و گزارش شده است که در طی دو سال 4 متر  ارتفاع می گیرد  شاخه های ان معمولا کم و دارای عادت چند تنه ای است. کونوکارپوس دوواریته شناخته شده است که هر رو واریته رختچه ای بوده و بطور گسترده بعنوان گیاه خیابانی در کنار خیابان ها کاشته می شوند. گل های آن کوچک . به رنگ زرد – سبز است. کونوکارپوس سبز C. erectus. Var. erectus  که برگ ها یا بدون کرک هستند و یا اینکه کرک های آن کرک های متراکم نقره ای رنگ ( تباین رنگ فوق العاده ایجاد می کند ) دیده می شود. این واریته اخیر بعنوان گیاه تم نما و گیاپرده استفاده می شود. نیاز نوری : کونوکارپوس به سایه مقاوم نیست و زیر اشکوب درختان بزرگتر از خود رشد نخواهد کرد. مناسب برای کشت در مناطق ساحلی و شور است. از ان بعنوان پرچین نیز استفاده می شود به ویژه در اطراف محیط پارک خودرو. از چوب آن برای ساخت وسایل چوبی و یا هیزم استفاده می شود.