ارقام نهال غیر مثمر

نهال جم، جام، جمبوز

نام عمومی

 

نام فارسی

Eugenia Jambos, Rose Apple

نام علمی

 

نام تیره

Eugenia jambos

جم، جام، جمبوز

 

Myrtaceae

جم به ندرت درختچه و غالبا درختی همیشه سبز ، بومی * جنوب آسیا ( هندوستان و مالزی ) با ارتفاع بین 5/7 تا 12 متر است. درخت نست به اوجن دارای رشد کم بوده و تاج متراکم درخت از شاخه های گسترده و باریک تشکیل شده است که گاهی پهنای درخت از ارتفاع آن بیشتر شود. برگ ها در زمان بلوغ چرمی ، سبز تیره ( در جوانی گلی رنگ ) و درخشان می باشند. گل ها سرشار از شهد ( جذاب برای زنبورهای عسل ) ، معطر، به رنگ سفید مایل به سبز و یا کرمی با پرچم هایی بسیار غالب و به رنگ زرد می باشد . میوه  دهی آن از سال 4 به بعد است و میوه آن دسته ، معطر و دارای خاصیت دارویی است. میوه تا حدی خوراکی و دارویی می باشد. مقاومت : درخت جم دوره های خشکی را تحمل می کند و به طور کلی آبیاری متوسط ( ماهی یکبار ) را می پسندند. جم باید در معرض آفتاب کامل باشد و انواعی از خاک را می پسندد. پرورش این درخت ساده بوده و تا حدی به سرما مقاوم است. به عنوان درخت سایه دار گسترده یا بوته ای و فشرده گلدانی مورد استفاده قرار می گیرد.