ارقام نهال غیر مثمر

نهال زیتون تلخ

نام عمومی

Neem

نام علمی

Melia azadirachta

Azadirachta indica

نام فارسی

زیتون تلخ

نام تیره

Meliaceae

زیتون تلخ درختی است با تاجی چتری و دارای برگ هایی درشت و پَر مانند و متراکم که به صورت آویخته بر روی شاخه ها قرار دارد. خوشه های گل بنفش و معطر آن در بهار شکوفا شده که بعد با میوه های زرد جایگزین می شود . این درخت بومی * هیمالیا به ارتفاع 12 متر می رسد . میوه ها را می توان پس از خشک شدن به رشته کشید و به عنوان دانه ها تسبیح به کار گرفت. این گیاه به ویژه در نواحی گرمسیر مفید است. تاج چتری آن با رشد سریع و ایجاد سایه عمیق و سنگین ، اقلیم خرد مطبوع ایجاد می کند . از آن به عنوان درخت سایه دار و برای پوشش سریع استفاده می شود. پوست تنه قهوه ای تیره ، زبر و شیاردار است . در فروردین و اردیبهشت گل های معطر آن در انتهای شاخه های کوچک شکوفا شده و به در پاییز به میوه هایی صاف و درخشان تبدیل می شود. از میوه نیز برای غذای دام و طیور استفاده می شود. خاک و نیاز نوری : خاک مناسب برای آن لومی ، شنی خشک با زهکش خوب می باشد و آفتاب کامل را  می پسندد. مقاومت : چریش نسبت به خاک های ضعیف و شرایط بیابانی و سرمای زیر صفر در جه مقاوم است. به شرایط ساحلی و باد شدید تحملی ندارد. از مشکلات آن بذر پاشی و زائدات بالا و شاخه های شکننده است . جنبه های زینتی آن رشد ، گل ها میوه ها می باشد.