ارقام نهال غیر مثمر

نهال انار شیطان

نام عمومی

Rohida

نام علمی

Tecomella un dulata

نام فارسی

انار شیطان

نام تیره

Bignoniaceae

انار شیطان درخچه یا درختی کوچک بومی * جنوب آسیا است. بطور معمول ارتفاع آن بین 4 تا 12 متر است . دارای شاخه هایی آویزان برگ هایی انار شیطان تقریباً همیشه سبز تا نیمه خزان کننده آن به رنگ سبز مایل به خاکستری و با لبه هایی مواج می باشند . گل های آن درشت ، سرخ رنگ و یا زرد مایل به قرمز است ، و میوه باریک و دراز آن به طول 20 سانتیمتر است. این درخت از گونه های مهم مناطق بیابانی و خشک در جنوب ایران می باشد . مقاومت :انار شیطان درختی بسیار مقاوم به خشکی ،یخ زدگی و آتش سوزی است. برگ های آن خوراک دام است و گیاه دارای خصوصیات درمانی می باشد. به گرما مقاوم است و برای ایجاد نمایی زیبا به ویژه در زمان گلدهی و تابستان بهتر است آبیاری منظم فراهم باشد، اما بطور کلی به خشکی ، آتش سوزی و باد مقاوم می باشد . نیاز نوری: نیاز شدیدی به آفتاب کامل دارد. مناسب کشت در باغ خشک منظری ، گیاپرده می باشد.