JO WhatsApp Contact Button

گیاهان پوششی

سانسوریا زبانماری پاکوتاه

نام عمومی: سانسوریا زبانماری پاکوتاه

تیره: Ruscaceae

نام علمی: Sansevieria Trifasciata Prain

نام انگلیسی: Snake Plant

منشأ: غرب آفریقا

زمان گلدهی: بهار

ویژگی ها: سانسوریا زبانماری پاکوتاه، گونه ای همیشه سبز، چندساله و واشی است. برگها کشیده و به صورت بیساگ درآمده اند. در واقع برگ گیاه شلاقی شکل با حاشیه هایی کامل (ممکن است در حاشیه رنگ سفیدی نیز وجود داشته باشد)، خطی، قطور، سفت و دارای رگه بندی موازی است. طول و عرض برگ ۰70-90cm و 5-6cm می باشد. رنگ برگ ها (ابلق) سبز تیره و سبز روشن، که به صورت نوارهایی نامنظم در عرض برگ قرار گرفته اند. گل این گیاه به رنگ سبز و سفید به صورت دوره ای در سرتاسر طول سال و در گل آذین خوشه ظاهر می گردد. میوه آن در قالب سته هایی کوچک به رنگ قرمز، بیضوی، به طول کمتر از 1/5cm پس از گل ها به وجود آمده که فاقد ارزش زینتی است اما دارای رایحه ای دلپذیر می باشند. میوه ها حاوی ۳-۱ عدد بذر می باشند. نسبت به شوری و خشکی مقاوم است. این گونه معمولا به عنوان گیاه پوششی به ویژه در مناطق خشک و بیابانی به کار می رود. اندازه کوچک آن و مقاومت به خشکی این گونه را برای باغ صخره ای و خشک منظری نیز مناسب کرده است. مقادیر متوسطی از افشانه آب و نمک را تحمل می کند. نحوه گسترش آن از طریق ریزوم های خزنده بوده که گاهی در زیر خاک و گاهی در سطح خاک می رویند. روش تکثیر این گونه، قلمه برگ یا تقسیم ریزوم می باشد.

عادت رشدی: فرم رشدی آن ایستاده است. .

میزان رشد: کند، ارتفاع آن به 90cm می رسد. 30-45cm نیز گسترش می یابد.

نیاز نوری: نیمه سایه تا سایه کامل.

خاک مطلوب: به انواعی از خاک مقاومت دارد.

 نیاز آبی: مقاومت بالایی به خشکی دارد.

مقاومت به سرما: حساس به سرما