JO WhatsApp Contact Button

گیاهان پوششی

سانتو لینا خاکستری

نام عمومی: سانتو لینا خاکستری

تیره: Asteraceae

نام علمی: Santolina chamaecyparissus L.

نام انگلیسی: Gray Santolina

منشأ: مناطق مدیترانه ای

زمان گلدهی: اواخر بهار و اوایل تابستان

ویژگی ها: سانتولینا خاکستری، گیاهی همیشه سبز، چندساله، درختچه ای و خشبی می باشد. دارای نام علمی مترادف S incana می باشد. برگها متناوب، شانه ای، به شدت دندانه دار، به رنگ نقره ای، پشمین، معطر برروی شاخه هایی سفید و کرکدار می رویند. سرگل (طبق) هایی به رنگ زرد لیمویی، منگوله ای شکل (به قطر 1/25-1/75cm) و تشکیل شده از گلهایی لوله ای است که برروی ساقه خشبی دوساله می روید. گیاه دارای خاصیت درمانی بوده، از عصاره برگ آن در عطرسازی استفاده می شود و گفته شده است که جایگزین مناسبی برای تنباکو می باشد. برگساره آن به رنگ خاکستری و معطر بوده که عطر آن نسبت به رایحه گل خوشایندتر است. میوه آن فندقه و حاوی یک عدد بذر است. به صورت کشت ردیفی و پرچینی مورد استفاده قرار می گیرد. به دلیل مقاومت به افشانه آب و نمک و باد، مناسب برای فضای سبز مناطق ساحلی می باشد. نسبت به خشکی و سرما مقاوم است و می توان آن را در باغ خشک منظر به کار برد. مناسب پوشش فضای سبز مناطق گرمسیر و خشک می باشد. نسبت به هرس مقاوم است و جهت کاربرد در مکان هایی با شرایط محیطی نامساعد، همچون شیب، دامنه و خاک های آهکی، مناسب است. در صورتی که تا تیرماه هرس نشود هرس فرم بهتر است در تابستان صورت بگیرد. نگهداری از آن ساده است. در ترکیب با گل سرخ (رُز) نمایی ویژه به باغ می دهد. یکی از گیاهان شاخص و مناسب برای کاربرد در باغ گره (Knot Garden) می باشد. روش تکثیر آن قلمه واشی ساقه، بذر و خوابانیدن ساده می باشد.

عادت رشدی: فرم رشدی آن پشته ای است و دارای بافت نرم می باشد.

میزان رشد: متوسط، ارتفاع 50cm و گسترشی در حدود 90cm می یابد.

نیاز نوری: آفتاب کامل، نسبت به سایه حساس است.

خاک مطلوب: نسبت به انواع خاک با زهکش مناسب مقاومت دارد.

نیاز آبی: مقاوم به خشکی است. شرایط غرقابی در اطراف ریشه خود را تحمل نمی کند.

مقاومت به سرما: مقاوم به سرما، تا °15C- را تحمل می کند