JO WhatsApp Contact Button

گیاهان پوششی

سانتولینا سبز

نام عمومی: سانتولینا سبز

تیره: Asteraceae

نام علمی: Santolina virens Miller

نام انگلیسی: Green Santolina

منشا: مناطق و مدیترانه ای اروپا

زمان گلدهی: اواسط تابستان

ویژگی ها : از سانتولینا سبز گونه ای همیشه سبز، چند ساله، درختچه ای و خشبی می باشد. دارای نام علمیS. rosmarinifolia می باشد. برگها کوچک، باریک، سوزنی شکل و به رنگ او باز زیره می باشند، برگها معطر (شبیه به عطر بابونه) بوده و دارای تقسیمات ریز به طول کمتر از1/25cm  می باشند. بوته شباهت هایی به رزماری دارد. سر گلها به قطر،1/25cm  منفرد، از تکمه ای شکل  متشکل از گل های لوله ای در اواسط تابستان ظاهر می گردند. میوه آن فندقه است. باران، رنگ، برگساره و سر گل در باغ دیدنی است. برای فضای سبز مناطق خشک بسیار ایده آل است. کشت توده ای با ردیفی آن نمایی خاص به فضای سبز می دهد. درصد مرگ ومیر بالایی در برابر آبیاری زیاد خواهد داشت. نیازمند هرس پس از گلدهی می باشد. تفاوت أن با سانتولینا خاکستری به غیر از رنگ، برگساره، عدم وجود کرک در برگساره و رشد فشرده تر است. جهت جلوگیری از رشد خشبی، در اول به او اخر پاییز هرس گردد. مناسب برای کاربرد در باغ گره جزو اولین گیاهانی بوده است که در ابن باغها به کار گرفته می شده است، باغ صخره ای و خشک منظری می باشد. به منظور ایجاد پرچین کوتاه چیدن با سر قیچی نقاط انتهایی رشد به طور منظم در فصل رویش انجام شود. تا حد متوسط مفاوم به شوری است. روش تکثیر آن از طریق بذر و قلمه ساقه در اواسط تابستان است.

عادت ر شدی: فرم رشدی آن پشته ای متراکم است. بافت آن نیز نرم است.

میزان رشد: متوسط، 60cm ارتفاع به میزان 90cm  گسترش دارد.

نیاز نوری: آفتاب کامل، در نیمه سایه رشدی وارفته خواهد داشت.

خاک مطلوب: به زهکش خوب احتیاج دارد. در خاک های سبک نتیجه بهتری می گیرند.

نیاز آبی: از استقرار مقاوم به خشکی؛ نسبت به آب زیاد بسیار حساس و سبب مرگ گیاه می شود.

 مقاومت به سرما: مقاوم به سرما