JO WhatsApp Contact Button

گیاهان پوششی

سارکو کو کای هیمالیایی

نام عمومی: عمومی سارکو کو کای هیمالیایی

تیره: Buxaceae

نام علمی: Sarcococca hookeriana Var.humilis

نام انگلیسی:  Himalayan Sarcococca

منشأ: غرب چین

زمان گلدهی: اواخر زمستان تا اوایل بهار

 ویژگی ها: سارکو کوکای هیمالیایی گونه ای چندساله، درختچه ای و همیشه سبز است. نام علمی دیگر آن S humilis  است. نزدیکی ویژه ای با S rulsciifolia داشته و نسبت به آن کوتاه تر می باشد. برگها باریک، کشیده و نوک تیز، براق به رنگ سبز و همیشه سبز هستند. برگها متناوب، به طول cm ۹ و دارای حاشیه هایی کامل می باشند. خوشه گل معطر (عطر شیرین) حاوی گل های لوله ای به رنگ کرمی - سفید، فاقد ارزش زینتی است و در اواخر زمستان تا اوایل بهار می رویند. گلها غالباً در پناه برگساره به صورت نیمه پوشیده می باشند. میوه شفتک، دارای ارزش زینتی، به رنگ سیاه - بنفش، براق، گرد و به طول 10cm می باشد. گسترش آن از طریق ساقه های زیرزمینی می باشد. کشت به صورت گروهی به عنوان گیاه پرکننده و پوششی مورد استفاده قرار می گیرد. توده بالغ آن پاجوش هایی تولید کرده و در طول استولون ها اقدام به گیاهزایی می کند، و بدین ترتیب، در یک منطقه با سرعت رشدی کُند تا متوسط، سطحی به پهنای حدود 90cm را می پوشاند. اما کنترل رشد و حفظ حالت فشرده گیاه از طریق حذف پاجوش ها و هرس در اول حاصل می گردد. در صورتی که گیاه در معرض آفتاب کامل باشد رنگ برگها ضعیف می شود. سارکو کوکا، خاکی pH اسیدی را می پسندد و در خاک های قلیایی، رنگ سبز تیره آن به روشن تبدیل می گردد. عطر گیاه ممکن است از چندین متر دورتر نیز قابل استنشاق باشد. روش تکثیر آن، از طریق بذر، تقسیم توپ ریشه یا قلمه نیمه خشبی می باشد

عادت رشدی: دارای بافت متوسط و فرم رشدی فشرده و پشته ای است.

میزان رشد: گند تا متوسط، cm ۴۵-۶۰ ارتفاع و گسترشی در حدود ۹۰-۶۰ متر خواهد داشت.

نیاز نوری: نیمه سایه تا سایه کامل،

خاک مطلوب: غنی از مواد آلی و دارای زهکش مناسب و دارای محیطی اسیدی،

 نیاز آبی: نیاز به آبیاری منظم دارد. در صورت عدم کشت در منطقه آفتابی و پس از استقرار، تا حدی نسبت به کم آبی مقاومت خواهد داشت.

مقاومت به سرما: مقاوم به سرما است (تا حد C۱۵- را تحمل می کند)، این رقم مقاوم ترین گیاه در برابر سرمای زمستانه در این گونه است