JO WhatsApp Contact Button

گیاهان پوششی

بامبوی خزنده

نام عمومی: بامبوی خزنده

تیره:Poaceae

نام علمی: sasa veitchii (Carriere) Rehder

نام انگلیسی: Kuma Zasa

منشا: شرق آسیا

زمان گلدهی :  غیر گلدار

ویژگی ها :  بابموی خزنده گونه ای همیشه سبز، واشی و چند ساله است . نام علمی دیگر آن S.  است برگ ها براق، بیضوی شکل به طول 18-25cm و پهنای 3-6cm می باشند . میزان رشد آن سریع است و ممکن است به صورت مهاجم درآید . بوته چند شاقه ای بوده و دارای نمود معمارانه است . بگ ها به رنگ سبز (در تابستان ) است که در پاییز ابلق شده و به رنگ سفید و سبز در می آیند (نقطه بارز زینتی) سطح زیرین آن به رنگ سبز مایل به آبی بوده و دارای کرک هایی کوتاه است . در وقع نوارهای شاخص به رنگ سفید در لبه بوجود می آید، این نما تا زمستان ادامه دارد . برگ ها به ساقه هایی (ماشورک) به رنگ بنفش کمرنگ اتصال یافته اند. رنگ این ماشورک ها در نیمه سایه بهترین وضعیت را دارد . این گیاه گل نمی دهد . بهتر ایت در اوایل بهار هرس شود. با داشتن سیستم ریشه ای قوی و پخش شونده ، جهت جلوگیری از فرسایش خاک و کشت  در دامنه های شیبدار مناسب  می باشد. روش تکثیر آن  به خوبی توسط تقسیم صورت می پذیرد . البته قلمه ریزوم نیز می تواند جهت تکثیر آن استفاده گردد.