JO WhatsApp Contact Button

گیاه پزشکی

آفت شپشک قرمز گلابی در گردو

آفت شپشک قرمز گلابی در گردو

شپشک قرمز گلابی (Epuliaspis leperii SIGN)

حشرۀ ماده این آفت به رنگ قرمز تیره است. سپر محافظ مومی آن کوچکتر از سپر شپشکهای توت (1تا 2 میلی متر) و تقریباً پهن و خاکستری است. این شپشک نیز به شاخه، بازو و تنه درخت گردو حمله می کند و به تدریج آن را ضعیف و نابود میسازد.

زیست شناسی. حشرۀ ماده شپشک قرمز گلابی زمستان را به همان حالت به سر می‌برد و لاروهای آن در اواسط خرداد اه بیرون می آیند. رشد و نمو این حشره با رویش خزه و گل سنگ روی تنه و شاخه های درخت تقویت می شود و به کمک آنها لایه های پوستی مطبقی می سازد و زیر سپر آنها پناه می گیرد.

شپشک قرمز گلابی در سال بیش از یک نسل تولید نمی کند.

مبارزه. قبل از هر چیز باید از تکثیر خزه ها و گل سنگها در اطراف تنه و اندامهای درخت، بخصوص در انتهای بازوها، جلوگیری و سپس با همان مواد و سموم مسی که در مبارزه با باکتریوز گفته شد اقدام به سمپاشی کرد. البته باید از آغشته شدن کامل تنه و بازوها با محلول مسی اطمینان یافت.

سمپاشیهای زمستانه با روغن زرد نیز به تخفیف جمعیت این حشره کمک زیادی می کند. با این حال، در صورت طغیان آفت و حملۀ آن، سمپاشی با همان موادی که برای مبارزه با شپشک توت مصرف می شد، تجویز می شود. البته به شری که عملیات سمپاشی دقیقاً با تاریخ تفریخ تخمها و سرگردانی کوتاه مدت لاروهای این حشرۀ یک نسلی تطبیق زمانی داشته باشد