JO WhatsApp Contact Button

گیاهان باغ آبی

واریته‏ لیدی پورپوراتا نیلوفر آبی

واریته‏ لیدی پورپوراتا نیلوفر آبی گل‏هایی  به رنگ قرمز تیره با پرچم‏های نارنجی روشن دارد. برگ‏ها کوچک ، به تعداد زیاد و سطح زیرین آن‏ها ارغوانی بوده و معمولاً در سطح دارای خال‏هایی به رنگ سیاه و یا شاه بلوطی هستند. این کولتیوار بیش‏تر زودتر از انواع مشابه شروع به گل دادن می‏کند.

برای تکثیر آن می‏توان با تقسیم کردن تاج‏ گیاه استقرار یافته در طی فصل رشد اقدام کرد ؛ به طوری که بلافاصله در محل اصلی کاشته شوند. همچنین می‏توان با جدا کردن جوانه‏های جوان از ساقه‏های زیرزمینی خزنده و کاشت در گلدان‏های جداگانه که دارای خاک سنگین و کمپوست باشد ، تکثیر کرد. گلدان‏ها در آکواریوم به نحوی قرار گیرند که آب درست بالای گلدان جریان داشته باشد.

عمق ریشه : 75- 45 سانتی متر

ارتفاع : 90- 45 سانتی متر   

نیاز نوری : آفتاب کامل

زمان گلدهی: تابستان