JO WhatsApp Contact Button

گیاهان باغ آبی

واریته‏ ویلیام فالکونر نیلوفر آبی

واریته‏ ویلیام فالکونر نیلوفر آبی گل‏هایی به اندازه متوسط ، به رنگ قرمز خونی و با پرچم‏های زرد رنگ دارد. برگ‏های جوان ابتدا ارغوانی بوده اما به تدریج و با بالا رفتن سن ، سبز زیتونی می‏شوند. این گونه پس از استقرار مناسب بسیار پرگل است.

برای تکثیر آن می‏توان با تقسیم کردن تاج‏های استقرار یافته در طی فصل رشد اقدام کرد به طوری که بلافاصله در محل اصلی کاشته شوند. همچنین با جدا کردن جوانه‏های جوان از ساقه‏های زیرزمینی خزنده و کاشت در گلدان‏های جداگانه که دارای خاک سنگین و کمپوست باشد ، تکثیر کرد. گلدان‏ها در آکواریوم به نحوی قرار گیرند که آب درست بالای گلدان جریان داشته باشد. در حالت کلی کلیه نیلوفر ها از طریق تقسیم ریزوم و یا کشت بذر تکثیر می‏شوند. گل‏های درشت و برگ‏های پهن آنها در آب نماهای شهرها در محل‏های عمومی کشت و کار می‏شوند. بیشتر در گلخانه‏های عمومی دیده می‏شود بسیاری از این گیاهان به سرما مقاومتی ندارند و در تهران و کرج باید در محل‏های حفاظت شده از نظر بادهای سردهای سرد و سرمای هوا کشت و کار شوند. 

عمق ریشه : 60- 30 سانتی متر

ارتفاع : 120- 60 سانتی متر   

نیاز نوری : آفتاب کامل

زمان گلدهی: تابستان