JO WhatsApp Contact Button

گیاهان باغ آبی

واریته‏ آلباتروس نیلوفر آبی

واریته‏ آلباتروس نیلوفر آبی گلهایی به رنگ سفید خالص با توده‏ای از پرچم‏های مرکزی زرد روشن دارد. برگ‏های جوان دایره‏ای و مایل به ارغوانی بوده اما وقتی کاملاً باز شوند ، سبز تیره می‏شوند. این نوع به عنوان کولتیوارهایی که آسان کاشته می‏شود و پرگل است شناخته می‏شود.

برای تکثیر آن می‏توان با تقسیم کردن تاج‏های استقرار یافته در طی فصل رشد اقدام کرد به طوری که بلافاصله در محل اصلی کاشته شوند. همچنین با جدا کردن جوانه‏های جوان از ساقه‏های زیرزمینی خزنده و کاشت در گلدان‏های جداگانه که دارای خاک سنگین و کمپوست باشد ، نیز تکثیر کرد. گلدان‏ها در آکواریوم به نحوی قرار گیرند که آب درست بالای گلدان جریان داشته باشد.

عمق ریشه : 90- 60 سانتی متر

ارتفاع : 120- 90 سانتی متر   

نیاز نوری : آفتاب کامل

زمان گلدهی: تابستان