JO WhatsApp Contact Button

گیاهان فضای آزاد

گل فرزاد: Liatris Spicata

گل فرزاد: Liatris Spicata

خانواده : Compositae

نام انگلیسی: Gayfeather

گیاه چند ساله ای است که تا دمای C°F)-37° (-35 مقاوم می باشد. گل فرزاد که بافتی نرم و قدی کشیده دارد، دارای برگ های بسیار باریکی همانند چمن می باشد. از میان دسته برگ های آن ساقه های انبوهی به ارتفاع ۱۵۰ سانتیمتر بالا می آید که در نوک آنها گل آذین های کرکدار و نرمی به شکل شیشه شور با گل های قرمز مایل به ارغوانی، یا سفید ایجاد می شوند. به جای این که گل های پائین گل آذین شکوفا شوند ابتدا بیشتر، گل های بالایی گل آذین باز می شوند . در تابستان گل ها ظاهر می شوند و گاهی تا اوائل پاییز گل دهی طول می کشد. واریته کوتاه قد آن کبالت(Cobaltt) نام دارد. گاهی گل فروش ها این گیاه را به عنوان گل فرزاد کالیلپیس(L. callilepis) به فروش می رسانند. ریشه های ضخیم و تقریباً غده ای شکل این گیاهان به خاکی بازه کشی کامل نیاز دارند، آبیاری متوسط و منظم نتیجه بسیار مطلوبی در رشد آنها دارد، این گیاهان

تاحدی می توانند خشکی را تحمل نمایند. هر 4- ۳ سال یک بار در اوایل بهار کپه های انبوه آنها را باید تقسیم کرد.