JO WhatsApp Contact Button

گیاهان فضای آزاد

پیچ تلگرافی تگزاسی: Lisidurathus

پیچ تلگرافی تگزاسی: Lisidurathus

خانواده : Gentianaceae

نام انگلیسی: Lira de san pedro , Texas blubell, Tulip Gentian, Prairi Gentia

این گیاه مخصوص نواحی گرم است. بومی مکزیکو و جنوب آمریکا است. دارای سه گونه است که گونه مشهور آن لیزیانتوس گل درشت(Lisianthus grandiflorum (Eustoma grandiflorum) L.flauum var campaelum) می باشد، گیاهی یک ساله بوده، ارتفاع آن ۱۵ تا ۱۵۰ سانتیمتر می رسد که بیشتر به عنوان گل بریده استفاده میشوند.

گل های آن بزرگ، زنگوله مانند، که در تابستان در انتهای ساقه برگ دار ظاهر می شوند. گل ها به رنگ های مختلف: آبی، بنفش، ارغوانی، صورتی، سفید و گاهی دورنگ، پرپر یا کم پر می باشد. گل های کم پر شباهت زیادی به گل لاله و شقایق و گل های پرپر آنها مشابه گل رز و گل صد تومانی است

ساقه آن علفی و طویل بوده ، برگ ها کم و بیش گوشتی و کرکدار و گل اذین آن گرزن می باشد، کاسبرگ ها در قاعده پیوسته و کوتاه تر از گلبرگ ها بوده و گلبرگ ها کروی، چین خورده و در قاعده به هم متصل هستند. پرچم ها دارای بساک های طویل ، کمی پیچ خورده و در قاعده متصل به گلبرگ ها می باشند. مادگی دارای کلاله دو قسمتی است .

گل دهی این گیاه طولانی است . چنانچه گل های پژمرده آنها حذف شود دو باره نوليد شکوفه های جدیدی می کنند . این گیاه به نور کافی و آب فراوان نیاز دارد و در خاکی که زهکشی مناسب داشته باشد به خوبی رشد می کند. هر 4تا 6 هفته باید به آنها کود داد. کشت آنها در فضای آزاد در تابستان انجام می شود، ولی برای استفاده

از گل های بریده آنها در تمام مدت سال می توان در گلخانه به کشت این گیاه اقدام کرد.