JO WhatsApp Contact Button

گیاهان فضای آزاد

آليسوم معطر: Lobularia maritima

آليسوم معطر: Lobularia maritima

 خانواده : Cruciferae

نام انگلیسی: Sweet alyssum

گیاهی یک ساله است. این گیاه منشعب قد کوتاه، دارای دسته گل های کوچک چهار گلبرگی می باشد و با رایحه خوشبوی خود مسیرها را پر از عطر شیرین عسل می سازد. در نوک ساقه های ۱۰-۵ سانتیمتری آن گل های سفیدی با سایه هایی از قرمز و ارغوانی شکوفا می شوند. برگ های آن به طول ۵- ۱ سانتیمتر، باریک یا سرنیزه ای هستند.

آلیسوم معطر در نور کامل خورشید بسیار خوب رشد می کند. اما اندکی سایه را نیز تحمل می کند. برای این که این گیاه مقاوم باشد و سریعاً رشد نماید، تنها به خاک معمولی، آبیاری سبک نیاز دارد.

در آب و هوای معتدل زمستانی در طی بهار یا پائیز دانه ها (یا گیاهان خزانه) را می کارند. درست پس از گذشت 6 هفته، این گیاهان گل داده و در طول سال ، گلدهی آنها ادامه می یابد. در مناطق سردتر در بهار، زمانی که خاک گرم تر شد و قبل از اولین سرمای پائیزی، دانه ها باید کاشته شوند. چهار هفته پس از آغاز گلدهی این گیاهان را هرس سبک نمائید. تا گل های جدیدی بدهند، و زیاد بلند و باریک نشوند.