JO WhatsApp Contact Button

گیاهان فضای آزاد

میمولوس: Mimulus hybridus

میمولوس: Mimulus hybridus

خانواده : Scrophulariaceae

نام انگلیسی: Monkey flawer

گیاهی چند ساله است که به صورت یک ساله پرورش داده می شود. این گیاه گل های بسیار زیاد و بزرگی به اندازه ۷6 سانتیمتر می دهد که رنگ های روشنی از جمله طلایی، قرمز یا زرد داشته، و گاهی اوقات خال های بسیاری به رنگ قهوه ای یا قرمز بر روی آن دیده می شود. این گیاهان کوچک، با گل های کوچک خود در حاشیه سایه دار استخر، یا مکانی که خاک آن مرطوب است و سرخس ها یا بنفشه ها در آنجا به خوبی رشد می کنند عملکرد خوبی دارند.

میمولوس گیاه گلدانی بسیار خوبی است که گل های چیده شده آن در اتاق های خنک ۲ الی 4روز دوام می آورند. این گیاهان تا ارتفاع ۷۵-۳۰ سانتیمتر رشد می کند. بیشتر انواع آن برگ های کنگره دار بلند و نسبتاً چسبناکی دارند.

این گیاه نسبتاً حساس است و به خاک خنک و مرطوب نیاز دارد و در مقابل نور مستقیم خورشید به حفاظ و سایه بان احتیاج دارد و لیکن در سایه زیاد خوب رشد نمی کند.

در زمستان، دانه ها را در منزل درون گلدان های ۳۰ سانتیمتری بکارید. زمانی که خطر سرمازدگی از بین رفت، گیاهان کوچک را از منزل بیرون آورده و به همراه گلدان در خاک بکارید. این گیاهان در درون گلدان مرتباً به آبیاری و تغذیه مداوم احتیاج دارند، می توانید در پائیز آن ها را از خاک خارج کرده به منزل بیاورید، تا در زمستان گل بدهند.