JO WhatsApp Contact Button

گیاهان فضای آزاد

نمزیا: Nemesia stromosa

نمزیا: Nemesia stromosa

خانواده : Scrophulariaceae

نام انگلیسی: Nemesia

گیاهی یک ساله است. این گیاه متعلق به آب و هوای خنک بوده و از اوايل تابستان تا زمان پایان یافتن گرما گل های فراوان براق و زیبایی می دهد. گل های ۲ سانتیمتری آن غیر از سبز به تمام رنگ ها ظاهر می شود.

در مناطق معتدل زمستانی ، در فصل پاییز یا اوایل بهار نمزیا را بیرون از منزل و زیر نور کامل خورشید بکارید؛ در مناطق دیگر ، نمز یا را تنها پس از پایان خطر سرمازدگی در بیرون از منزل می کارند. خاک را مرطوب نگهدارید ، اما آنرا خیلی خیس نکنید، و مرتباً به گیاهان کاشته شده کود فراوان بدهید.