JO WhatsApp Contact Button

گیاهان فضای آزاد

گل صدف : Moluccella

گل صدف : Moluccella

خانواده : Labiatae

نام انگلیسی: Bells- of- Ireland

گیاهان یک ساله هستند . کاسبرگ های زنگوله ای شکل زیبای این گیاه بسیار خارق العاده، شبیه به گل بزرگ سبز رنگی است که با گل های کوچک سفید معطر احاطه شده است. ساقه های نازک آن که تا ارتفاع ۹۰- 45 سانتیمتر بلند می شوند، در اثر وزن گل های استکانی شکلی که در طول آنها قرار گرفته است، اندکی خمیده می شوند.

زمانی که سنبله های گل این گیاهان خشک می شوند. جدا کردن برگ ها باعث می شود که این سنبله ها زیباتر به نظر بیایند. این سنبله ها در موقع خشک شدن به رنگ کرم مایل به طلایی تبدیل می شوند. در مناطقی که تابستان های کوتاه دارند، دانه آنها را درون ظرف مسطحی در داخل منزل بکارید . در غیر این صورت دانه ها را در اوایل بهار در خاکی با زه کشی کامل در بیرون از منزل باید کاشت. در جائی که نور کافی آفتاب به آنها بتابد، دانه ها به آرامی جوانه می زنند، مگر این که هوا سرد شود. اگر هوا گرم باشد، دانه ها را قبل از کاشت به مدت یک هفته درون یخچال قرار دهید. در طول فصل رشد به گیاهان مرتباً  کود و آب دهید.