JO WhatsApp Contact Button

گیاهان فضای آزاد

توتون زينتی: Nicotiana

توتون زينتی: Nicotiana

خانواده : Solanaceae

نام انگلیسی : flowering Obacco

گیاه چند ساله ای است که به صورت گیاه یک ساله کشت می شود. باغ های معطر با سبک قدیمی بدون وجود توتون زینتی کامل نخواهند شد. گل های این گیاهان که رایحه خوبی دارند در اوایل شب یا در روزهای ابری باز شده و عطر خود را در هوا پراکنده می سازند. امروزه توتون های زینتی وجود دارند که گل های آنها در تمام روز شکوفا باقی مانده و به رنگ های مختلف از جمله سبز مایل به زرد، ارغوانی روشن، قرمز تیره ، صورتی، قرمز و سفید هستند. گل های شیپوری شکل این گیاهان بر روی ساقه هایی به بلندی ۹۰ - ۳۰ سانتیمتر قرار می گیرد که در پایین آنها برگهای بزرگ کرکداری وجود دارند.

دانه های این گیاهان را در بهار زمانی که خاک گرم شد. مستقیماً در باغ می کارند یا ٦ الی ۸ هفته قبل از کاشت گیاه جوان در داخل باغ، بذر آنها را در منزل بکارید و سپس منتقل نمائید. این گیاهان به خاک خوب و نور کامل آفتاب احتیاج دارند. ولی در نواحی بسیار گرم، آنها به اندکی سایه نیز نیاز دارند ولی باید به آن ها آب فراوان بدهيد.