JO WhatsApp Contact Button

گیاهان فضای آزاد

گل اطلسی: Petunia hybrida

گل اطلسی: Petunia hybrida

خانواده : Solanaceae

نام انگلیسی: Garden petunia

گیاه چند ساله آسیب پذیری است که به عنوان گیاهی یک ساله کشت می کنند.

اطلسی ها که بسیار معروف و محبوب هستند به همراه گل جعفری و گل آهار از جمله گیاهان آفتاب پسندی می باشند که در باغ کاشته می شوند. آنها واقعاً در خور محبوبیت هستند. گل های فراوان کم پر یا پرپر شیپوری شکل آنها دارای رایحه خوش و دلنشین و رنگ های متنوع است. اطلسی ها اغلب در تمام آب و هواهای معتدل می رویند. آنها چه به تنهایی و چه در ترکیب با سایر گیاهان از جمله گیاهان بستری و گلدانی خوبی محسوب می شوند. در میان دو نوع معمول آن، گراندیقلورا (P. grandiflora) گل های بزرگی دارند. ولیکن مولتی فلوراها(P. multiflora) دارای گل های بیشتر اما کوچک تری هستند. اطلسی ها اغلب برای ایجاد رنگ های تابستانی در باغ به کار می روند. (در مناطق معتدل آنها را در پاییز می کارند تا در اواخر زمستان و اوایل بهار گل بدهند....).

به منظور آغاز رویش اطلسی از دانه، بذور آنها را در زمانی که خاک در بهار گرم شده است در بیرون از منزل و در زمین مسطح یا هموار بکارید. برای یکنواخت پخش شدن دانه های ریز آنها را با ماسه مخلوط کنید از آن جائی که آنها نسبت به اغلب گیاهان یک ساله به وقت بیشتری برای گل دهی از طریق کشت با دانه نیاز دارند.

بنابراین کاشت بذر آنها را حدود ۱۰ هفته قبل از سپری شدن آخرین یخبندان آن منطقه انجام دهید.

برای این که گیاهان جوان حاصل از بذر سریعا رشد خود را آغاز نمایند، زمانی که هوا گرم شد. آنها را از خزانه بیرون آورده و در زمین اصلی بکارید. اطلسی ها به خاک خوب و دارای زهکشی کامل و همچنین نور کامل خورشید نیاز دارند. به آنها آب فراوان دهید و تقریباً هر ماه یک بار به این گیاهان کود بدهید.