JO WhatsApp Contact Button

گیاهان فضای آزاد

گل رام: Physostegia virginiana

گل رام: Physostegia virginiana

خانواده : Labiataeus

نام انگلیسی: : Fallse dragonhead; Obedient plant

گیاه چند ساله ای است که تا دمای C°F)- 37° (-35 مقاوم می باشد. شکل گل این گیاه تقریباً شبیه به گل انگشتانه و گل میمون است . گلاذین این گیاه همانند گلاذین گل انگشتانه و گل میمون خوشه است. هر گل چنانچه خمیده یا فشرده شود به همان حالت باقی خواهد ماند. به همین دلیل به آن گیاه مطیع (رام) گویند. از میان کپه های انبوه آنها، ساقه هایی خارج می شود که برگ های کنگره دار نیزه ای شکلی به طول ۱۲ سانتیمتر دارند. در اواخر تابستان که فصل گلدهی این گیاهان است ، ممکن است اندازه ساقه های آن به ارتفاع ۱۲۰ سانتیمتر برسد. که به اندازه 45- ۳۰ سانتیمتر از بالای آنها گلدار می شوند. رنگ اصلی گل آنها صورتی متمایل به آبی روشن است. اما واریته های معروفی به رنگ های صورتی مایل به سرخ و سفید نیز وجود دارند. برخی از انواع معروف تنها تا ارتفاع ۹۰ - 6۰ سانتیمتر رشد می کنند. این گیاهان در نور کامل خورشيد و خاک خوب و با رطوبت فراوان رشد می کنند. تحت این شرایط آنها سريعاً انبوه می شوند.

این گیاهان حدوداً یک سال در میان نیاز به تقسیم و کم حجم شدن دارند. این کار را در اوایل بهار انجام دهید.