JO WhatsApp Contact Button

گیاهان فضای آزاد

گل بادبادک: Platycodon grandiflorus

گل بادبادک: Platycodon grandiflorus

خانواده : Campanulaceae

نام انگلیسی: Balloon flower

گیاه چند ساله ای است که تا دمای C°F)- 37° (-35 مقاوم می باشد. گل های کاملا باز و ستاره ای شکل این گیاه، از غنچه های گردی به وجود می آیند ( همانند گل استکانی) که می توانند با فشار انگشت شست و انگشت سبابه با صدا باز شوند. به همین دلیل به آنها "گل بادکنکی" گویند. این گیاهان راست قامت حدوداً تا ارتفاع ۹۰ سانتیمتر رشد کرده و بوته ای بوده و برگ های بیضی شکل سبز زیتونی رنگی به طول ۷ سانتیمتر دارند. این گیاهان در اوایل تابستان گلدهی خود را آغاز می کنند و اگر شما تک تک گل های پژمرده آنها را بچینید. برای ۲ ماه دیگر به گلدهی خود ادامه خواهند داد. رنگ اصلی آنها ارغوانی مایل به آبی است ، اما واریته های معروفی با گل های سفید و صورتی و واریته های با گل های پرپر آبی رنگ دارند. گل بادبادک ماری اسی ای (P. g. mariesii )تا ارتفاع ۵ سانتیمتر رشد می کند.

بهترین شرایط برای این گیاهان خاک خوب آماده شده نسبتأسبک و با زه کشی کامل است . در نواحی با تابستان های گرم، در اندکی سایه یا نور ملایم،  در غیر این صورت در نور کامل خورشید، آنها را بکارید و به طور متوسط آبیاری کنید . این  گیاهان دیرتر از بیشتر گیاهان چند ساله دیگر از خواب بیدار می شوند.