JO WhatsApp Contact Button

گیاهان فضای آزاد

خرفه گل درشت: Portulaca grandiflora

خرفه گل درشت: Portulaca grandiflora

خانواده : Portulacaceae

نام انگلیسی:Rose moss

خرفه گل درشت که در بین باغبانان ایرانی به غلط به گل ناز معروف شده است .

گل ناز گیاه پوشش خوبی برای باغ های صخره ای یا مسیرهای عبور محسوب می شود. گل های پر طراوت آن که پهنایی به اندازه ۵ سانتیمتر دارد، شبیه به رزهای کم پر با پرپر بوده و به رنگ ارغوانی ، سرخ ، نارنجی ، قرمز، سفید و زرد هستند. آنها بیشتر در کنار گیاهان پر پشت تا ارتفاع ۱۵ سانتیمتر و پهنای 45 سانتیمتر رشد می کنند.

این گیاه گرما را تحمل کرده و در مقابل خشکی مقاوم می باشد. در نواحی که تابستان های گرم و طولانی دارند به خوبی رشد می کند. اما در نواحی که تابستان های خنک و کوتاه دارند نیز رشد بهتری دارند. دانه های آن را پس از پایان خطر سرمازدگی در خاک گرم با زهکشی کامل و در زیر نور کامل خورشید بکارید .از آنجائی که دانه ها خیلی ریز هستند، آنها را با ماسه مخلوط کرده و در ردیف هایی به فاصله ۳۵ سانتمیتر از یکدیگر بکارید. یا به عنوان یک گیاه پوششی آنها را در مکانی بپاشید. خاک را محکم بفشارید تا دانه ها در مکان خود مستقر شوند. اما اگر بذور آن را زیاد عمیق بکارید، جوانه نمی زنند. خاک را مرطوب نگهدارید تا دانه ها جوانه بزنند. زمانی که این گیاهان به اندازه کافی، و رشد کردند با اندکی آبیاری هم به رشد خود ادامه می دهند . دانه های این گیاه را حدود ۲ ماه قبل از پایان آخرین رمای پیش بینی شده در دما C°F)21- 24° (70-75 در داخل منزل بکارید تا زودتر گل بدهند. معمولاً آنها ظرف مدت ۷ الی ۱۰ روز جوانه می زنند.