JO WhatsApp Contact Button

گیاهان فضای آزاد

کوکب کوهی: Rudbeckia

کوکب کوهی: Rudbeckia

خانواده : Compositae

نام انگلیسی: Gloriosa daisy ; Black-eyed Susan

گیاهی چند ساله است که تا دمای C°F) -37° (-35مقاوم می باشد. ممکن است شما با انواع وحشی کوکب کوهی به عنوان گیاهی که در مزرعه و یا حاشیه جاده ها می روید آشنا باشید. اما این گیاهان وحشی و کوهستانی پررشد غالباً توسط، اصلاح کنندگان گیاه جهت تزئین باغ مورد اصلاح قرار گرفته اند. نام انگلیسی آنها به نام سوزان چشم سیاه از مرکز مخروطی شکل تیره شان نشات گرفته است.

کوکب کوهی گلوریوسا (Gloriosa daisy ) (کوکب کوهی هیرتا) (R. hirta ) گیاه چند ساله ای است که تقریباً طول عمر کوتاهی دارد و دارای کولتیوارهای معروفی می باشد. رنگ گل های ۱۰ سانتیمتری آن زرد، قهوه ای مایل به قرمز و گاهی نیز دو رنگه و پر پر می باشد. برگهای ضخیم و بیضی شکل نوک تیز آن، کپه های محکم و قوی ای را به وجود می آورد که در تابستان و پاییز ساقه های ۱۲۰-۹۰ سانتیمتری از میان آن بالا می آید. کوکب کوهی فولگیدا(R. Fulgida) (گلداستارم)( Goldsturm) در تابستان و پاییز بر روی ساقه های 6۰ سانتیمتری خود گل های زرد و منفردی را با مرکز تیره تولید می کند.

کوکب کوهی لاکینیاتا(R.laciniata) ( هورتنسیا)( Hortensia) گونه بسیار بلند ۲۰۰ - 180که دارای برگ هایی به رنگ سبز روشن با تقسیمات عمیقی می باشد و گل های به رنگ زرد روشن دارد. واریته گلدکوئل (goldquelle) که بوته ای بوده و ارتفاع نا به ۹۱ سانتیمتر می رسد برای باغ های عادی بسیار مناسب است.

این گیاه شکوفه های فراوان در مدت زمان طولانی تولید می کنند. کوکب کوهی به نور کامل خورشید، خاک معمولی و آب متوسط نیاز دارد. ممکن است کپه های آن هر ۲ الی ۳ سال به تقسیم نیاز داشته باشند، اوایل بهار بهترین زمان این کار است.