JO WhatsApp Contact Button

گیاهان فضای آزاد

مریم گلی: Salvia

مریم گلی: Salvia

خانواده : Labiatae

نام انگلیسی: Sage; Scarlet sage

گیاهی یکساله یا چندساله است که نسبت به دما مقاومت های متفاوتی دارد. در مریم گلی سرخ یک ساله ( مریم گلی اسپلندس)(S.splendens) ، از میان برگ های سبز تیره آن، گلاذین پرگل براق و قرمز رنگ خارج می شود که منظره شگرفی در باغ شما ایجاد می کند. توجه کنید که در کجا از این گیاه استفاده می کنید، زیرا رنگ گرم قرمز غالباً بر بیشتر رنگ های سرد باغ غلبه می کند. اگرچه مریم گلی هایی با رنگسایه های قرمز بیشتر متداول هستند، اما شما می توانید این گیاهان را به رنگ های صورتی و ارغوانی پر رنگ و سفید نیز پیدا نمائید. این گیاه تا ارتفاع ۷6 - ۲۰ سانتیمتر رشد می کند.

دانه مریم گلی سرخ تاحدودی دیرتر جوانه می زند. آنها را در مکانی گرم و آفتابی در درون منزل و ۸ هفته قبل از آخرین یخبندان بهاری بکارید. گیاهان جوان حاصل از بذر را پس از گرم شدن خاک به زمین اصلی منتقل کنید . یا شاید ترجیح  بدهید که گیاهان جوان و سرزنده یک دست را از گلخانه خریداری کنید. مریم گلی سرخ در زیر نور کامل خورشید رشد می کند. اما می تواند در زیر سایه ملایم نیز مقاومت کند . از خردادماه تا زمان یخبندان می توانید منتظر گل های رنگی آنها باشید.

اغلب مریم گلی های چند ساله دارای گل های کوچک لوله ای شکلی به رنگ سایه ی جذاب آبی و با بنفشهستند که با یکدیگر مخلوط شده اند و به صورت سنبله هایی در راس شاخه گرد هم آمده اند.

مریم گلی زورا گراندیفلورا(S. azurea grandiflora) ( مریم گلی پیتچری) (S. pitcheri ) گیاه بوته ای به ارتفاع۱۵۲ سانتیمتر است برگهای آن سبز و باریک و نوک تیز بوده و گل های آن آبی درخشان است ، این گلها از اواسط تابستان تا پاییز بر روی گیاه ایجاد می شوند

مقاومت این گیاهC°F) -29° (-20می باشد. مریم گلی بوته ای به نام فاریناسه آ(S. farinacea) که حل ورود .4 سانتی ارتفاع دارد. در اواخر تابستان و پاییز، شاخ و برگ خاکستری مایل

به سبز و گل های آبی مایل به بنفش می دهد و مقاومت آنC°F) -12° (10 است اما در مناطق سردتر می تواند به عنوان گیاهی یک ساله رشد کند. مریم گلی پتنز(S. Patens) به همین شکل است. این گیاه از تابستان تا پاییز، تشکیل کپه ای 60 سانتیمتری، با برگهای سبز باریک و گل های 5سانتیمتری آبی تیره می دهد. مریم گلی چمنی(S. Pratensis) ، (مریم گلی هماتو دز)( S. haematodes) به شکل دسته ای از برگ های موجدار و سبز تیره است که در اوایل تابستان از میان آن، ساقه های ۹ سانتیمتری منشعب با گل های آبی مایل به ارغوانی کمرنگ ظاهر می شود. مقاومت این گیاه تا C°F) -29° (-20 است.

مریم گلی سوپر با(S. superba) گیاهی است با برگهای سبز فشرده که در حدود 6 سانتیمر رشد می کند. معمولا نمونه کوتاه قد آن به نام استفریزلند(S.ostfriesland) وجود دارد که ارتفاعی معادل 5-۳ سانتیمتر داشته و در اوایل تابستان دارای سنبله های آبی مایل به بنفش می شود. مریم گلی های چند ساله به نور کافی و خاکی با زهکشی کامل و آبيارى متوسط نیاز دارند . ممکن است لازم باشد که پس از چند سال کپه های انوه آنها را در اوایل بهار  تقسیم نمایید