JO WhatsApp Contact Button

گیاهان فضای آزاد

طوسک ( مامیثا): Scabiosa

طوسک ( مامیثا): Scabiosa

خانواده : Dipsaceae

نام انگلیسی: Pincushion flower

گیاهی بکساله یا چند ساله است که تا دمای C°F) -34° (-30 مقاوم می باشد. دلیل نام آن، وجود پرچم های بیرون زده آن است که شباهت به سوزنهایی دارد که در بالشتک فرو رفته اند. مامیثای آتروپور پوره آ(S. atropurpurea)  گیاهی یک ساله است (که معمولاً به عنوان ما میثای گراندیفلورا(S. grandiflora)  به فروش می رسد) که تا ارتفاع ۱۲۰ - 6۰ سانتیمتر رشد می کند و دارای گل های چند رنگی است که تا ۵ سانتیمتر پهنا دارند و در طول تابستان مشاهده می شوند. رنگ گل های آن از سفید تا آبی و از قرمز تا قرمز

آلبالویی متغیر است.

هر کجا که تابستان خیلی گرم نباشد، رشد این گیاه سریع خواهد بود. دانه ها را در خاک گرم و زیر نور کامل خورشید و جائی که قرار است گیاه در آنجا بروید بکارید. کاشت متراکم گیاه باعث می شود بلندی گیاه و پژمردگی گل های بزرگ آن کمتر به نظر برسد. جوانه گیری سرساقه ها باعث می شود گیاه بوته ای تر شود. همزمان با پژمرده شدن گلها، این گیاهان را از خاک بیرون آورید.

ما مینای قفقازی (S. caucasica) گیاه چند ساله ای است که به راحتی در دسترس می باشد. گل های زیبای آن که در فصل تابستان بر روی ساقه های ۹۰ - 6۰ سانتیمتری می رویند. به رنگ آبی مایل به ارغوانی یا سفید می باشند. این گیاه را در مکانی کامل آفتابی و در خاکی با زهکشی کامل و غیر اسیدی بکارید. بهترین جلوه خود را در مناطقی نشان می دهد که تابستانها در آنجا زیاد گرم  و خشک نباشد برای مناطق گرمسیری گل مامیثای کلومباریا (S. Columbaria)  بهترین انتخاب است.