JO WhatsApp Contact Button

گیاهان فضای آزاد

گل پروانه : Schizanthus Pinnatus

گل پروانه : Schizanthus Pinnatus

خانواده : Solamaceae

نام انگلیسی: Butterfly flower

گیاهی یک ساله است . گل پروانه دارای شکوفه های کوچک ارکیده مانند انبوهی با رنگ سایه های صورتی، ارغوانی، سفید و یاسی رنگ می باشند که همه آنها دارای گریبان های زردی هستند. این گیاهان که با شاخ و برگهای سرخس مانند پوشیده شده اند، تا ارتفاع 45 سانتیمتر رشد می کنند. آنها در اغلب مناطق، در تابستان و یا در مناطقی که زمستان معتدل است، در اواخر زمستان و اوایل بهار گل می دهند. این گیاه نمایشی، ترکیب خارق العاده ای را با سایر گیاهان یک ساله گلدانی و سینره و پا مجال مالاکوئیدز به وجود می آورد. همانند آنها این گیاهان نیز هنگامی که هوا سرد است به حداکثر رشد خود می رسند.

دانه ها را حدوداً 4 هفته قبل از زمان کاشت، در داخل منزل بکارید. سپس نشاء آنها را در خاکی غنی و مرطوب و در زیر سایه ملایم متقل کنید و به آنها آب فراوان دهید