JO WhatsApp Contact Button

گیاهان فضای آزاد

گوش بره : Stachys byzantina

گوش بره : Stachys byzantina

خانواده : Labiatae

نام انگلیسی: Lamb's ears

گیاهی چند ساله است که تا دمای C°)-37 °(-35F مقاوم می باشد . این گیاه که به عنوان گیاه پوششی و پرچینی به کار می رود به خاطر برگ های ۱۵ سانتیمتری بیضی شکل خود که ضخیم، خاکستری و پوشیده از کرک های سفید رنگ است، معروف می باشد. این گیاه گسترده و خزنده کاملاً سطح زمین را می پوشاند و تا ارتفاع حدود ۳۰ سانتیمتر بلند می شود. سنبله های کوتاه آن که دارای گل های کوچک قرمز متمایل به ارغوانی است، در تابستان در بالای ساقه های 45 - ۳۰ سانتیمتری آن ظاهر می شوند. اما این سنبله ها زیاد جذاب و نمایشی نیستند. گیاهانی که به عنوان گوش بره لاناتا(S. lanata) و گوش بره المپیکا(S. olympica) به فروش می رسند جزء این گونه هستند.

این گیاهان به خاک حساس نیستند ولی به نور کامل خورشید یا سایه ملایم و خاکی با زهکشی خوب و آب نه چندان زیاد نیاز دارند.